Stěhování a začátek činnosti na Náměstí 9. května 2 (1997 -1998)

V únoru a březnu 1997 proběhlo stěhování do budovy bývalého Okresního úřadu. Plocha knihovny se zmenšila z 907 na 625 metrů čtverečních. Po provozní stránce (osvětlení, topení), se podmínky zlepšily. Postupně začala modernizace - byly pořízeny první dva počítače, za pomoci sponzorského daru i internetová síť. Na tradice výtvarných výstav se z důvodu menších prostor již nepodařilo plně navázat. Několik jich proběhlo, postupně ale skončily. Nyní se snažíme výstavy pořádat tak dobře, jak nám to plocha a témata dovolují.