Amnestie prodloužena!

Vážení čtenáři, protože nás koronavirová pandemie a s ní spojené uzavření knihovny zastihla uprostřed Března – měsíce čtenářů a řada z vás nestihla využít tradiční amnestii sankčních poplatků, prodlužujeme toto období do 30. 6. 2020. Podmínkou odpuštění pokuty z prodlení je samozřejmě vrácení zapůjčených dokumentů, případně jejich nahrazení, které se řídí Knihovním řádem.