Březen - měsíc čtenářů

Letošní Březen – měsíc čtenářů se kromě tradičních akcí, jako je registrace nových čtenářů zdarma a amnestie upomínek, můžete těšit mimo jiné na besedu se spisovatelkou Naďou Horákovou. Dále na další scénické čtení z cyklu Listování, tentokrát to bude adaptace komiksu Svatá Barbora za účasti jednoho ze spoluautorů, Marka Šindelky. Klub seniorů si zajisté užije akci, při které si senioři zavzpomínají na knihy svého dětství a vše završí Večer s Andersenem. Po celý březen bude na dospělém oddělení probíhat retro výstava výrobků z kdysi tak populárního chemlonu.