Březen měsíc čtenářů - ohlédnutí

Březen měsíc čtenářů byl pro nás tentokrát mimořádně pestrý a radostný. Máte-li rádi čísla a statistické výstupy, stačí si prohlédnout naši infografiku. Tradičně jsme registrovali nové čtenáře zdarma, promíjeli upomínky a nabízeli Rande s knihou naslepo. V cyklu Koníčkářských výstav jste si mohli prohlédnout fosilie ze sbírek paní Hany Marvanové. Úplnou novinkou byl festival sci-fi, fantasy, komiksů a deskových her BozaCon. Děkujeme za všechny nadšené a pozitivní ohlasy na něj, příští rok určitě navážeme. Pro Klub seniorů jsme připravili v rámci 800. výročí od první zmínky o Boskovicích přednášku o regionální literatuře. Proběhl i Den darované knihy, ale jinak, než jste zvyklí. Knihy jsme tentokrát věnovali členům Klubu seniorů, školní knihovně při ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova a také jsme uspořádali během BozaConu benefiční knihoblešák. Výtěžek 5.297,- Kč putoval prostřednictvím Oblastní charity Blansko na pomoc ukrajinským uprchlíkům.