Cena emigrace

Velmi zdařilé a příjemné bylo setkání s autorkou knihy Cena Emigrace paní Dagmar Renger Linser a manžely Šaléovými z nakladatelství Albert. Paní Mgr. Vendula Šaléová přečetla ukázku z knihy a autorka vyprávěla o okolnostech, které ji k psaní přiměly a o svých nelehkých začátcích v cizí zemi. Lehce nastínila, jak emigrace ovlivnila osud celé její rodiny. Na závěr se rozvinula živá diskuze. Řada z nás účastníků besedy se těší na přečtení knihy, kterou si můžete zapůjčit v knihovně. Beseda se konala v rámci Klubu seniorů.

Více fotek najdete v galerii.