Co venkovské knihovny umějí a mohou

Ve dnech 12.-14. září 2019 se v Boskovicích, Křtinách a v okolí uskutečnilo třídenní setkání knihovníků "CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU". V pořadí již 15. ročník této celorepublikové akce pořádala Knihovna městyse Křtiny (Knihovna roku 2017) ve spolupráci se Sekcí veřejných knihoven SKIP a Knihovnou Boskovice.
Účastníci jubilejního setkání byli nejdříve uvítáni v sále boskovického kina, poté následovala komentovaná prohlídka města a procházka židovským městem. Zástupci knihoven z celé republiky měli možnost si prohlédnout také Knihovnu Boskovice a seznámit se s její činností.
Navečer se skupina přesunula do Křtin, kde si pro ně místní kronikář připravil velmi poutavou přednášku o historii městyse. Následující den probíhal v konferenčním sále křtinského zámku celodenní odborný program věnovaný tématu komunitní knihovny. Zde kromě jiného prezentovaly svoji netradiční činnost knihovnice z knihoven Kořenec a Kladoruby. Svou účastí a příspěvkem do diskuze nás přijel podpořit také boskovický místostarosta Ing. Lukáš Holík. Milé a velmi přátelské setkání bylo třetí den zakončeno v knihovnách obcí Habrůvka a Veselice.

Reportáž ze zahajovacího dne konference můžete zhlédnout zde.