Dotace z programu Ministerstva kultury

Díky dotaci z programu Ministerstva kultury VISK3 (Veřejné informační služby knihoven) se Knihovně Boskovice podařilo v roce 2019 získat finanční prostředky na nákup softwaru i nového technického vybavení. Požadovaná výše dotace byla 42.000,- Kč a celkové náklady na projekt činily 69 087,18,- Kč. Z těchto prostředků byl zakoupen software Windows server 2019, díky kterému jsme docílili vyšší úrovně zabezpečení a výkonu knihovní sítě. Nákupem nového technického vybavení se podařilo zmodernizovat internetové pracoviště pro veřejnost. Nákupem nových monitorů k notebookům získali zaměstnanci regionálního oddělení komfortnější pracovní podmínky. Další technické vybavení jako radiový revizní scanner dopomohlo k efektivní a plnohodnotné práci během revizí knihovního fondu. Nové projekční plátno bude využíváno při vzdělávání profesionálních či dobrovolných knihovníků regionu Blansko nebo během vzdělávacích akcích pro veřejnost.