Hosté z nakladatelství Albert

Na návštěvu do Klubu seniorů 29. 5. přišli Mgr. Vendula Šaléová a PhDr. František Šalé z nakladatelství Albert. Hovořili o produkci svého nakladatelství, o vydávání regionální literatury, vzpomněli na spolupráci s PhDr. Jaroslavem Bránským, zajímavé byly informace o vzniku publikace "Boskovice v pohledech do minulosti." Na další setkání nás nalákali novinkou od autorky Dagmar Renger Linser "Cena emigrace".