Jak na čtenářské workshopy

Srdečně vás zveme na seminář pro pedagogickou a knihovnickou veřejnost, který povede spisovatelka Klára Smolíková.
Koná se 23. 11. od 15:00 hodin ve videosále Kina Boskovice.

Klára Smolíková deset let učila knihovníky, osm let vedla seminář věnovaný mediální výchově na Pedagogické fakultě v Praze, několik let působila ve výboru Komise pro muzejní pedagogiku AMG. Řada jejích publikací a článků jsou metodického charakteru. Pravidelně se jako lektor účastní celodenního kurzu o komiksu pro dospělé v rámci Akademie Literárních novin a spolupracuje na kurzech Asociace muzeí a galerií.

Více se o paní spisovatelce dočtete na jejích webových stránkách.