Jižní Morava čte 2018

Knihovna Boskovice se připojuje k soutěži pro děti a mládež na téma
Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let
Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let jako jednotlivci nebo jako kolektivy.

Soutěž individuální má dvě kategorie literární, podle věku dětí:
I. kategorie literární soutěže: 8–10 let
II. kategorieliterární soutěže: 11–15 let

Vašim úkolem je vytvořit Povídku, pohádku, esej, báseň na téma
„Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let.“ Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu.

Individuální soutěž má také výtvarnou kategorii:
III. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

Soutěž kolektivů má tři kategorie:
IV. kategorie speciální literárně-výtvarná: soutěž pro kolektivy 8–15 let
(min. 2 děti a max. 5 dětí)
V. kategorie audiovizuální: soutěž pro kolektivy 8–15 let
(min. 2 děti a max. 5 dětí a max. délka 3 min.)
VI. kategorie výtvarné soutěže: 4–7 let

Děti mohou odevzdat své práce do 31. 10. 2018 v Knihovně Boskovice, případně je lze zaslat také v elektronické podobě na adresu jurdicova.knihovna@boskovice.cz.

Účastníci soutěže se při slavnostním vyhlášení na začátku prosince mohou těšit na zajímavé ceny a nejlepší ze soutěžících i na pozvánku do brněnského divadla Polárka nebo na Hvězdárnu
a planetárium Brno.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Podrobnosti naleznete též na jiznimoravacte.cz a v dětském oddělení knihovny.