Jižní Morava čte 2022

Knihovna Boskovice se již tradičně zapojuje do projektu, který vyhlašuje Moravská zemská knihovna s finanční podporou Jihomoravského kraje.

Téma letošního sedmého ročníku je "CO VYPRÁVÍ VODA".

Součástí projektu je soutěž, které se může zúčastnit každý, kdo pochází, bydlí, studuje v Jihomoravském kraji a je mu od 4 do 15 let. Může soutěžit sám za sebe, s dalšími kamarády nebo spolužáky.

Voda, jako jeden z přírodních elementů, tvoří společně se vzduchem základní podmínky pro život na Zemi. O světě pod vodou víme mnoho, ale je vše opravdu tak, jak se na první pohled zdá? Neskrývají se v hlubinách oceánů a moří například různá království, která jsou lidem zapovězena? Téma „Co vypráví voda“ dává soutěžícím prostor pro kreativní vyjádření fantazijního a snového světa, života lidem blízkého, ale zároveň vzdáleného, uchopitelného i neuchopitelného. Téma nabízí dostatek prostoru pro literární ztvárnění fantazijních příběhů, ale také pro výtvarné zpracování vodních světů a říší.

Své vědomosti, schopnosti, postřehy a nadání mohou děti zcela libovolně, promítnout v následujících formách, žánrech a druzích tvorby.

Výtvarná (např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, fotografie, komiks)

Literární (např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka, próza, legenda, pověst, fejeton, esej, novela, fantasy)

Audiovizuální (např. vytvoření záznamu divadelního představení, šotu, krátkého filmu)

Soutěžit se bude v sedmi kategoriích podle věku účastníků a formy soutěžní práce.

  • 1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / jednotlivci
  • 2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / jednotlivci
  • 3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / jednotlivci
  • 4. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let
  • 5. kategorie volné tvorby (MŠ a 1. a 2. tř.) / (jednotlivci i skupiny)
  • 6. kategorie volné tvorby (3. – 5. tř.) / (jednotlivci i skupiny)
  • 7. kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / (jednotlivci i skupiny)

Soutěžící odevzdávají své práce do 31. 10. 2022 v Knihovně Boskovice, případně je lze zaslat také v elektronické podobě na mail jurdicova.knihovna@boskovice.cz.

Všichni účastníci se mohou těšit na drobná ocenění. Vítězové  jednotlivých kategorií jsou pozváni na slavnostního setkání autorů nejlepších prací, které se bude konat v Brně během prosince 2022.

Podrobnosti k soutěži a přihlášky najdete v přílohách pod článkem nebo v dětském oddělení knihovny.