Jižní Morava čte 2023

Máme tu další ročník projektu!! Čas utíká jako voda a je zde již osmý ročník.

Letošní téma - Nekonečný svět fantazie.

A proč zrovna tento námět? Právě vyhlašujeme již 8. ročník projektu. Položením osmičky „naležato“ dostaneme nekonečno, neomezeno, vše je dovoleno. V nekonečném světě fantazie nejsme omezeni hranicemi, které si stavíme uvnitř nás nebo i zvenku. Ve fantazijním světě můžeme navazovat neuvěřitelná přátelství, podívat se do míst, která jsou zapovězená nebo nedostupná, stát se tím, kým chceme být.

V knihovnách, zapojených do projektu, probíhají různé programy na podporu čtení a jednou z nich je i literární a výtvarná soutěž.

Soutěží se v těchto kategoriích:

 1. Kategorie próza (1. – 5. třída)
 2. Kategorie próza (6. – 9. třída)
 3. Kategorie poezie (1. – 5. třída)
 4. Kategorie poezie (6. – 9. třída)
 5. Kategorie výtvarná (MŠ a 1. třída, mohou být i skupiny – max. 5 dětí)

 

Pravidla soutěže:

 • Literární žánr není omezen. Děti mohou napsat povídku, pohádku, esej, báseň apod.
 • Komiks patří do literární kategorie.
 • Rozsah literárního díla je 1 až 3 strany ve formátu A4.
 • Výtvarné dílo je bez omezení. Děti mohou odevzdat do soutěže např. kresbu, koláž  nebo i 3D model.
 • Ve výtvarné kategorii mohou soutěžit i skupinky dětí, ale pozor! Maximální počet dětí pro skupinu je 5.
 • Soutěž končí 31. 12. 2023. Do tohoto data odevzdávají soutěžící v knihovnách své literární a výtvarné práce. Pokud to forma vaší práce dovolí, můžete je zasílat také v elektronické podobě na adresu miroslava.jurdicova@kic.boskovice.cz.
 • Spolu s dílem odevzdá soutěžící v knihovně i přihlášku do soutěže.

 

Všichni účastníci se mohou těšit na drobná ocenění. Vítězové  jednotlivých kategorií jsou pozváni na slavnostní setkání autorů nejlepších prací, které se bude konat v Brně během března 2024. My v Boskovicích jsme zatím nevynechali ani jeden ročník a soutěžící z Boskovic a okolí se nejednou skvěle umístili také v krajském kole.

Projekt „Jižní Morava čte“ pořádá Moravská Zemská knihovna Brno ve spolupráci se zapojenými knihovnami Jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů. Všem tímto za hmotnou, finanční i mediální podporu děkujeme!