Knihovna pomáhá

Snažíme se zapojit do pomoci a vyjadřujeme solidaritu.

Hledáte informace o Ukrajině? Obraťte se na web Moravské zemské knihovny. MZK v Brně jako jedna z řady knihoven nabízí přehled užitečných zdrojů, ve kterých se mohou lidé dozvědět nezkreslené informace o aktuálních událostech na Ukrajině, které nepodléhají lživé propagandě oficiálních ruských tiskových agentur. Na stránkách jsou zveřejněny odkazy na česká i světová média, ruská opoziční média, twitterové účty novinářů a reportérů přímých svědectví z Ukrajiny v angličtině, oficiální twitterové účty ukrajinských orgánů nebo odkazy na humanitární organizace a sbírky pomáhající obyvatelům této země. Knihovny mohou být nejlepšími průvodci při hledání relevantních informací o dění na Ukrajině.
 

Další užitečné informace z pohledu knihoven, vzdělávání a četby najdete na

Knihovny Ukrajině

Library for Ukraine - Knihovna Třinec

Rosteme s knihou

Pomoc Ukrajině - Národní knihovna ČR

Knihy pro děti v ukrajinštině ke stažení zdarma