Knižní novinky v Klubu seniorů

Po čase jsme opět zavítali do Klubu seniorů. Tentokrát jsme s sebou přinesli knižní novinky, které do fondu knihovny přibyly za posledního čtvrt roku. Každou knihu jsme představili a z několika přečetli i krátké ukázky. Vzali jsme s sebou také knižní dary, aby si senioři mohli odnést i něco domů. Do Klubu seniorů chodíme moc rádi a doufáme, že tohle nebyla naše poslední návštěva!