Kroužek "Rozepiš se v knihovně" v roce 2022

Od začátku října probíhal v našich prostorách tvůrčí kroužek Rozepiš se v knihovně. Během jednotlivých lekcí se účastnice seznámily s metodami tvůrčího psaní a pomocí nich postupně vytvářely příběh pro svoji oblíbenou knižní postavu. Kroužek vedla Martina Peškeová (knihovnice a aktuálně dobrovolnice boskovické knihovny). Kromě rozvoje tvůrčího myšlení se kroužek snažil rozvíjet také kritické myšlení a kompetence potřebné pro práci s informacemi.  Setkání probíhala v neformální a pohodové atmosféře. Součástí každé lekce bylo vzájemné sdílení nápadů s cílem se vzájemně inspirovat a motivovat. Podzimní cyklus lekcí byl zakončen v prosinci autorským čtením příběhů, které se účastnicím podařilo v průběhu kroužku vytvořit. 
Všem návštěvnicím kroužku přejeme v jejich tvorbě samé úspěchy a Martině Peškeové moc děkujeme za její skvělou a nezištnou práci. A těšíme se na další etapu kroužku, kterou chceme zahájit v únoru!

Více fotek najdete v galerii.