KZMB aktivně pečují o knihovnický region

Knihovna Boskovice a její ředitel Oldřich Kovář, jako zástupce pověřené knihovny pro region Blansko, se zúčastnili slavnostního otevření nově vybudované čítárny v prostorách knihovny Městysu Křtiny dne 6. 3. 2017.

Spolu s vedoucí metodičkou Helenou Jalovou předali knihovně knižní dary a popřáli hodně zajímavých aktivit v tomto nádherném prostoru, který bude určený nejen pro dětské čtenáře. Nápad zbudovat čítárnu/literární kavárnu inicioval starosta František Novotný, projekt s palandou a celý interiér vytvořila Ing. arch. Iva Machová. Mezi pozvanými hosty byly zástupkyně ředitele Moravské zemské knihovny v Brně Jindřiška Pavelková a vedoucí krajské metodiky Adéla Dilhofová a další hosté z Jihomoravského krajského úřadu.
Regionální oddělení knihovny Boskovice metodicky pomáhá stopětatřiceti profesionálním i neprofesionálním knihovnám v obcích regionu Blansko. Milou povinností je také spolupráce s obcemi na návrzích změn interiérů knihoven a pomoc při organizování změn knihovních fondů.
8. 3. 2017 byla slavnostně otevřená knihovna v obci Újezd u Černé Hory. Je umístěná ve zcela nové budově, kde sídlí kromě obecního úřadu také mateřská školka. Multifunkční sál bude sloužit nejen k setkávání občanů, organizování přednášek, ale i knihovně. Knihy jsou bezpečně uloženy v uzamykatelném prostoru, který vznikl pod sešikmenou střechou. Knihovna je plně automatizovaná. Slavnostní zahájení bylo určeno především pro děti a jejich rodiče. Pozvání do regionálního projektu čtoucích rodin v knihovnách a na putování se šnekem Krasíkem je pozvala metodička Helena Jalová. Pro děti bylo přichystáno malé tvoření a drobné odměny.

Více fotek najdete v galerii.