Letní akce knihovny

Ačkoliv se to tak na první pohled nemusí zdát, i o prázdninách probíhá v knihovně – a také mimo ni – množství akcí. Letos jich proběhlo několik. První se jmenovala Hurá na řeku a poznali jsme při ní, že i v knihovně se dá plavit po vodě – stačila pádla, dobrá nálada a dětská fantazie.
Úžasná kniha Anny llenas Barevná příšerka, při jejímž čtení děti poznávají pestrý svět emocí, nám byla inspirací pro další akci – radostné letní čtení a výtvarnou dílničku.
Poté jsme uskutečnili Výšlap za vodníky – a putovali jsme nejen za nimi, ale i na další místa, ve kterých se v Boskovicích vyskytuje voda – stanici dobrovolných hasičů a zimní stadion. Putování jsme zakončili v Pilském údolí, kde jsme se s opravdovým vodníkem dokonce setkali.
S radostí jsme se také zapojili do akce MAS Boskovicko PLUS Boskovicko sobě. Zasloužili jsme se, spolu s Regionálním oddělením knihovny, o vznik a zdárný průběh naučné řemeslné stezky pro děti.
Další příležitostí, kdy měly děti letos o prázdninách možnost pobýt v knihovně, byl příměstský tábor KZMB. Jejich úkolem bylo seznámení s prací knihovníka. Některé děti byly asi lehce zklamány, protože si chtěly v rámci „pracovní doby“ jen číst. A zatím na ně čekaly úkoly a „spousta práce“.
Za zmínku stojí také návštěvy příměstského tábora pro ukrajinské děti. Program pro ně byl tak pestrý, že jsme zapomněli pořídit z akce foto.
Věříme, že se vám naše letošní letní akce líbily a těšíme se na příští prázdniny!

Více fotek najdete v galerii.