Nabídka bezplatné roční registrace do Knihovny Boskovice všem zaměstnancům boskovické nemocnice a MSSS

Knihovna Boskovice nabízí všem zaměstnancům nemocnice a MSSS jako benefit za mimořádné pracovní nasazení v době pandemie bezplatnou roční registrace do knihovny. Poplatek za roční registraci bude prominut také zdravotníkům, kteří již čtenáři knihovny jsou. Případné zájemce o služby knihovny prosíme, aby se přihlásili do 31. září 2021. Vedení KZMB a knihovníci budou potěšeni, když tímto symbolickým oceněním udělají radost.