Národní digitální knihovna – COVID

Do konce června jsou k dispozici kompletní digitální fondy Národní knihovny, MZK a dalších zapojených knihoven studentům, pedagogům vyšších odborných a vysokých škol a vědeckým pracovníkům v tomto odkazu. Přístup do těchto fondů mají i všichni registrovaní čtenáři MZK. Po ukončení provozu NDK Covid bude na stejné adrese k dispozici databáze děl nedostupných na trhu, kde najdete digitální kopie děl, která již prokazatelně nejsou dostupná na trhu v klasické podobě. Týká se to monografií vydaných do roku 2000 a periodik do roku 2010. Přístup do této databáze budou mít pouze registrovaní čtenáři MZK a dalších zapojených knihoven.