Oceněná knihovna je z našeho regionu

V Týdnu knihoven je každoročně vyhlašovaná významná cena Knihovna roku, kterou uděluje ministr kultury. V letošním roce získala toto ocenění Knihovna Městysu Křtiny. Tato cena se uděluje od roku 2003 k ohodnocení zásluh o rozvoj knihovnictví. Kategorie „základní knihovna“ je určena především knihovnám, které působí v malých obcích jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci.
Městská knihovna, pracující jako jedno ze středisek Kulturních zařízení města Boskovice, se prostřednictvím regionálního oddělení stará celkem o 135 knihoven v našem okrese. Knihovna Městyse Křtiny patří do jejich metodické působnosti. Knihovna Křtiny již v tomto roce získala Diplom za moderní a informační služby, který ji opravňoval postoupit do této soutěže a reprezentovat tak Jihomoravský kraj. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina dne 5. října 2017.
Pro region Blansko je to již druhý takový úspěch – v roce 2011 získala ocenění Místní veřejná knihovna Vavřinec – Veselice.

Více fotek od Evy Hodíkové najdete v galerii.