Oceněné knihovny regionu Blansko v roce 2020

Oceňování nejlepších knihoven regionu Blansko se stalo příjemnou tradicí několika posledních let.
Také letos chtěla vedoucí regionálního oddělení Helena Jalová pochválit skvěle pracující knihovníky, kteří dávají své práci víc, než je jejich povinností. Bohužel letos je vše jinak a nebylo možné uspořádat tradiční setkání knihovníků našeho regionu a na něm ocenit za jejich práci ty nejlepší. Vše muselo proběhnout jinak. Díky spolupráci se starosty obcí oceněných knihoven jsme se mohli vydat v režimu přísného utajení přímo za knihovníky do „jejich“ knihoven. Nebylo by to možné, kdyby si zastupitelé práce svých knihovnic nevážili a neměli celkově kladný přístup k činnosti „svých“ knihoven. Právě naopak rádi se k našemu ocenění přidali a Knihovna Boskovice jako pověřená knihovna pro region Blansko mohla zrealizovat malá předvánoční překvapení. Knihovnice do poslední chvíle netušily, co je dne 15. prosince 2020 čeká...

Ocenění obdrželi:
1) Městská knihovna Kunštát – paní Radka Banyaová – za aktivní, dlouholetou a systematickou podporu dětského čtenářství a za 10 let organizování literární soutěže „O cenu Ludvíka Kundery“ ve spolupráci s místní ZŠ.
2) Obecní knihovna Lubě – paní MVDr. Jana Dvořáková – za 20 let vedení knihovny a za poskytování moderních informačních služeb v obci.
3) Obecní knihovna Obora – paní Mgr. Jana Trubáková – za 10 let aktivní komunitní činnosti knihovny a za cílenou podporu dětského čtenářství v obci ve spolupráci s místní MŠ.