Ohlédnutí za Březnem 2016

Během měsíce března se rozrostly řady čtenářů městské knihovny o 47 nově zaregistrovaných, z toho je 17 dětí. Amnestii upomínacích poplatků využilo 183 čtenářů. Nejvíce nás potěšil návrat opakovaně a bezvýsledně vymáhaných knih. Jedná se o 4. upomínky a upomínací dopisy, na které zareagovalo 46 čtenářů.
Bohužel řada čtenářů má v knihovně nevyřízené pohledávky a amnestie nevyužila. Pokud se to týká i vás nebo vašich dětí, žádáme o vrácení zapůjčených dokumentů, jinak budeme nuceni postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za účast na akcích, které jsme v březnu připravili.