Ohlédnutí za Březnem – měsícem čtenářů

Během měsíce března se rozrostly řady čtenářů městské knihovny o 84 nově zaregistrovaných, z toho je 40 dětí. Amnestii upomínacích poplatků využilo 130 čtenářů. Nejvíce nás potěšil návrat opakovaně a bezvýsledně vymáhaných knih. Jedná se o 4. upomínky a upomínací dopisy, na které zareagovalo 49 čtenářů.
Bohužel řada čtenářů má v knihovně nevyřízené pohledávky a amnestie nevyužila. Pokud se to týká i Vás nebo Vašich dětí, žádáme Vás o vrácení zapůjčených dokumentů, jinak budeme nuceni postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za účast na akcích, které jsme pro vás v březnu připravili. 

Poděkování za knižní dary
Velké poděkování patří všem příznivcům knihovny, kteří přinášejí do knihovny knižní dary. V roce 2014 se tak fond knihovny rozrostl o 226 svazků. Darované knihy a časopisy, které nezařadíme do našeho fondu, nabízíme dále regionálnímu oddělení Moravské zemské knihovny nebo v burze knih.