Ohlédnutí za Březnem - měsícem čtenářů

Během měsíce března se nově zaregistrovalo 47 čtenářů, z toho je 22 dětí do 15 let. Amnestii upomínacích poplatků využilo 158 čtenářů. Nejvíce nás potěšil návrat opakovaně a bezvýsledně vymáhaných knih. Jedná se o 4. upomínky a upomínací dopisy, na které zareagovalo 15 čtenářů. Bohužel řada čtenářů má v knihovně nevyřízené pohledávky a amnestie nevyužila. Pokud se to týká také Vás nebo Vašich dětí, žádáme Vás o vrácení zapůjčených dokumentů, jinak budeme nuceni postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Děkujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům za účast na akcích, které jsme pro vás v březnu připravili.