Osmé putování čtoucích rodin okresu Blansko

Tajemné město Boskovice bylo místem již osmého setkání čtoucích rodin regionu Blansko. Sobota 19. května 2018 byla slunečná a téměř bez mraků. Skupina více než čtyřiceti dětí a dospělých se sešla u radniční věže. Slavnostní uvítání a přivítání všech zúčastněných a již následovala scénická četba tajemné pověsti o domě u Kožoušků. Z dávné minulosti za námi přišla paní Kožoušková a postupně nejen její děti, ale také duchové... Pak byly děti rozděleny do dvou skupinek. Jedna stoupala po schodech, aby se podívala, jak vypadá město z výšky. Druhá skupinka sešla do podzemí, kde je čekalo setkání s paní Lenkou Dokoupilovou, která je autorkou knihy o skřítku Vítkovi. Děti z jednotlivých knihoven pro něj tvořily čepičky. Spolu s autorkou knihy jsme tak mohli zahájit také putovní výstavu těchto prací.
Skupinky se vyměnily a další místa tajemných Boskovic jsme již procházeli všichni společně. Našli jsme sluneční hodiny, které nešly úplně podle našeho aktuálního času, objevili jsme tajný recept na karamel, potkali jsme Golema a rabína, mohli jsme sestoupit do mikve, zjistili jsme, co je mezuza, v zámecké zahradě na nás čekala komtesa a její kočky... A hurá - děti našly i poklad. Mezi malé poutníčky byl spravedlivě rozdělěn. Všichni si zaloužili nejen sladkosti, ale také slíbený párek, který jsme mohli opékat na školní zahradě.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali organizovat tuto akci - tedy kolegyním z knihovny Boskovice. Také všem, kteří přijeli s dětmi z obce Suchý, Němčice, Bořitov, Rájce-Jestřebí  i Boskovic a bez nehod je odvezli zpět do domovů. 

Více fotek najdete v galerii.