Přednáška

Zveme vás na přednášku Bc. Petra Sychry, autora knihy Hugo František Salm-Reifferscheidt, která proběhne v rámci Klubu seniorů, v úterý 29. 11. 2016 ve videosále Kina Boskovice od 15:30 hodin.

Starohrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt byl nejvýznamnějším příslušníkem rodu Salm-Reifferscheidtů. Nabyl široké vzdělání a zajímal se o řadu vědních oborů - mj. chemii, mineralogii, fyziku, metalurgii či medicínu. V souvislosti se zájmem o speleologii podnikl výzkumné expedice do jeskyně Výpustek, propasti Macocha a Rudického propadání.
Byl také obratným a pokrokovým hospodářem a průmyslníkem - modernizoval panství po stránce hospodářské a v okolí Blanska postupně vybudoval železárny světové proslulosti. Produkce železáren byla široká - od strojů a jejich součástek přes užitné předměty až po různé doplňky a dekorace. Velkého věhlasu se dostalo umělecké litině, zejména litinovým sochám.