Regionální autoři a místní literatura v Klubu seniorů

800. výročí od první zmínky o Boskovicích jsme si připomněli 29. 3. v Klubu seniorů. Jak jinak se může do oslav zapojit knihovna, než regionální literaturou a regionálními autory? Během prezentace jsme si připomněli všechny známé píšící rodáky, kteří již nejsou mezi námi. Dost prostoru dostali ale i autoři současní. Samozřejmě jsme si přečetli také něco málo z pověstí a došlo i na místní nářečí. Za báječný příspěvek do programu děkujeme paní Mgr. Elišce Pokorné. Na závěr přišlo překvapení - Den darované knihy v Klubu seniorů. Myslíme, že to byl skvělý závěr programu.

Více fotek najdete v galerii.