Rozepiš se v knihovně!

Všem „psavcům“ (kdo rád píše a jdou mu slohovky) i „nepsavcům“ (kdo to má naopak) nabízíme tvůrčí kroužek Rozepiš se v knihovně.
Společně se naučíme zvládnout začátek psaní, rozvíjení fantazie a tvůrčího myšlení. Ale také jak hledat, získávat a uspořádat potřebné informace a v neposlední řadě získáme dovednost vytvořený text prezentovat ostatním. Nemusíte se ničeho obávat – vše se naučíme formou nenásilnou, pokud možno zábavnou, v malém kolektivu a s milou lektorkou Martinou Peškeovou.
Ideální věk pro účastníky kroužku je 11-15 let. Scházet se budeme od začátku října do poloviny prosince.

Infoschůzka pro přihlášené i váhající se koná 29. září od 16h v Knihovně Boskovice v oddělení pro děti a mládež.
Cena za kurz 100,-Kč
.

Neváhejte, kapacita je omezena!