Shrnutí Týdne knihoven

Od 5. do 13. října rozšířilo řady návštěvníků knihovny 44 nově zaregistrovaných čtenářů, z toho je 15 dětí. Amnestii sankčních poplatků využilo 90 čtenářů, největší radost máme z navrácení těžce vymahatelných dokumentů (4. upomínka). Bohužel řada čtenářů má v knihovně nevyřízené pohledávky a amnestii nevyužila.  Pokud se to týká i Vás nebo Vašich dětí, žádáme Vás o vrácení zapůjčených dokumentů, jinak budeme nuceni postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Děkujeme.