Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje

Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje se konalo v úterý 21. listopadu 2017 v Moravské zemské knihovně v Brně za účasti radního JMK Ing. Tomáše Soukala. Byla to příležitost zdůraznit důležitost a význam všech knihoven a současně také ohodnotit činnost malých obecních knihoven v našem kraji.
Pověřená Knihovna Boskovice nominovala na toto významné krajské ocenění Obecní knihovnu Kořenec, kterou vede Mgr. Hana Matulová. Ocenění z rukou ředitele MZK prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, PhD. přebírala paní knihovnice spolu se starostou obce panem Miroslavem Zemánkem.
Slavnosti se zúčastnil místostarosta Petr Malach, DiS. a ředitel pověřené knihovny PaeDr. Oldřich Kovář.
Více informací z průběhu slavnostního dopoledne najdete zde.