Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka 2019

Do výše jmenovaného projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků přihlašujeme prvňáčky každoročně. Letos byla mimo akcí, které si pro děti připravily knihovnice, velmi zdařilá beseda se spisovatelkou Olgou Černou. Odměnou za úspěšné absolvování projektu získalo asi 60 dětí knihu spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky. Knížku, která vznikla výhradně pro účastníky projektu, nelze v běžných obchodech zakoupit po tři roky. Fotografie jsou z programů zakončených předáváním knih, které se konaly v dětském oddělení knihovny 13. 6. v dopoledních hodinách. Všem prvňáčkům přejeme samé jedničky ať je pro ně čtení zábavou!

Více fotek najdete v galerii.

Více o projektu se dočtete zde.