Ve Vratíkově je otevřena nová knihovna

Díky zájmu a nadšení vratíkovských obyvatel a veliké podpoře místního osadního výboru byla v obci otevřena knihovna. Stalo se tak po dlouhých letech, kdy byl Vratíkov jednou z mála vesnic, kde byla knihovna z nějakého důvodu zrušena a kde si obyvatelé nemohli zajít do své místní knihovny. Obrovskou zásluhu na obnovení činnosti knihovny má nová paní knihovnice Hana Novotná, která má s knihovnou a hlavně jejími návštěvníky spoustu plánů a rozhodně nechce zůstat u „pouhého půjčování knih“. Protože je Vratíkov místní částí Boskovic, získala tak Městská knihovna Boskovice novou pobočku. A kdy jindy otevřít knihovnu než v Březnu – měsíci čtenářů? Stalo se tak hned 1. 3. za hojné účasti obyvatel obce, místostarosty města Boskovice Petra Malacha a také knihovnic z regionálního oddělení Knihovny Boskovice.
Vratíkovu k nové knihovně gratulujeme a přejeme hodně štěstí!