Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky

Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky "Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost".
Autorovo vyprávění o tom, jak se jako historik dostal k psaní beletrie, o životě spisovatele a také o zásadách tvorby historické beletrie. Vlastimil Vondruška ve svém pořadu přiblíží historické prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat. Pokusí se naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírám principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života.

Beseda s Vlasimilem Vondruškou se koná ve středu 17. 6. 2020 od 17:00 hodin v Kině Boskovice.
Vstupenky v ceně 100,- Kč k dispozici zde.