Výsledky ankety o budově ZZN

Do soboty 30. dubna 2016 mohli občané vyplnit odpovědi na anketní otázky k využití „Budovy ZZN“ na ulici Kpt. Jaroše. K dispozici měli elektronický formulář na boskovických stránkách a odpovědní lístek otištěný v Radničních listech na měsíc duben 2016.

V anketě byly položeny tyto otázky:

  1. Dovedete si v budově ZZN představit pouze knihovnu?
  2. Dovedete si v budově ZZN představit pouze komunitní centrum?
  3. Dovedete si v budově ZZN představit ve společných prostorách knihovnu a komunitní centrum?
  4. Měl by být součástí komunitního centra také Family point a Senior point
  5. Jaký je váš pohled na budoucí využití budovy ZZN?

Celkem odpovědělo v anketě 176 respondentů, z toho 165 elektronicky a 11 písemně.

 

O problematice využití “Budovy ZZN“ provedla redaktorka BTV Michaela Svobodová rozhovory s těmito odbornými respondenty:

•   PaedDr. Oldřich Kovář, ředitel Kulturních zařízení města Boskovice

•   Miroslava Jurdičová, vedoucí městské knihovny Boskovice

•   Mgr. Alena Svobodová, učitelka a výchovná poradkyně na Základní škole Boskovice

•   PhDr. Jaroslav Bránský, historik, spisovatel, odborník na židovskou tématiku, autor publikace o historii knihovnictví v Boskovicích

•   PhDr. František Šalé, majitel nakladatelství Albert

 

Výsledky ankety slouží jako podklad pro studenty, kteří budou zpracovávat studii na využití „Budovy ZZN“ a jako podklad odboru rozvoje města a investic.