Zahraniční knihovny očima knihovnic a dekorace ze starých knih

Během vaší návštěvy knihovny si nezapomeňte prohlédnout malou výstavu fotografií Zahraniční knihovny očima knihovnic. Putovní výstavu připravila paní knihovnice Květa Hrtmanová z Knihovny Právnické fakulty UK. Jde o výběr fotografií, které pořídila ona či její kolegyně na studijních cestách se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Fotografie a informace, které získaly, se jim zdály být natolik zajímavé, že se o ně rozhodly podělit s námi ostatními – odbornou i laickou veřejností. Za zapůjčení výstavy moc děkujeme.

Architektonickou výstavu doplňuje malá ukázka dekorací ze starých knih, které vyráběly naše kolegyně z Městské knihovny Blansko při příležitosti sousedské slavnosti Zažít Blansko jinak. Za zapůjčení výrobků děkujeme blanenské kolegyni Bc. Pavle Gargošové.