Informace pro knihovny

České knihovny a knihovnictví

 • Knihovny.cz
  Portál o českých knihovnách. Umožňuje jednotný a snadný přístup k různým informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů.
 • SKIP
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
 • Čtenář
  Celostátní časopis pro oblast veřejných knihoven. Elektronická verze pouze pro předplatitele.
 • DUHA
  Časopis o knihách a knihovnách z Moravy.
 • Ikaros
  Elektronický časopis o Internetu, informační společnosti a knihovnictví.
 • Evidence knihoven
  Databáze knihoven, informace o evidenci knihoven, vzory formulářů
 • Co dokáže knihovna?
  Mapa sociálních inovací v knihovnách, které jsou součástí lokálních komunit.

Katalogizace knih, vyhledávání v katalozích

 • Souborný katalog České republiky (Caslin)
  Záznamy českých a zahraničních tištěných monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky. Báze se stále plní a upravuje.
 • SKAT
  Souborný katalog uživatelů knihovních systémů Lanius a Clavius.
 • Báze národních autorit NK ČR
  Báze jmenných autorit (AUJ), obsahující personální jména a korporace, a báze věcných autorit (AUV), obsahující geografické termíny a předmětová hesla.

Literatura, kultura

 • Almanach Labyrint
  Tradiční ročenka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, školy, kulturní instituce, novináře i spisovatele a vůbec pro všechny, kdo čtou knihy. Je nejobsáhlejším informačním zdrojem o českém knižním trhu.
 • Portál české literatury
  Literární aktuality, výročí, profily autorů, antologie z jejich děl, recenze na nové knihy a informace o literárním dění v Česku vůbec.