Statistika

Statistický výkaz Kult (MK) 12-01

Roční výkaz o knihovně za rok 2021 Kult (MK)12-01 (pdf) (doc)
Roční výkaz o knihovně za rok 2020 Kult (MK)12-01 (pdf) (doc)
Roční výkaz o knihovně za rok 2019 Kult (MK)12-01 (pdf) (doc)
Roční výkaz o knihovně za rok 2018 Kult (MK)12-01 (pdf) (doc)
Roční výkaz o knihovně za rok 2017 Kult (MK)12-01 (pdf) (doc)
Roční výkaz o knihovně za rok 2016 Kult (MK)12-01 (pdf) (doc)
Roční výkaz o knihovně za rok 2015 Kult (MK)12-01 (pdf) (doc)
Roční výkaz o knihovně za rok 2014 Kult (MK)12-01 (pdf) (doc)
Roční výkaz o knihovně za rok 2013 Kult (MK)12-01 (pdf)

Dodatek k vyplňování Ročního výkazu Kult (MK) 12 - 01, oddílu VII. a VIII. (pdf)
Souhlas se zveřejněním některých údajů (pdf)
Nová definice registrovaného uživatele platná od 1. 1. 2017
Změny ve výkaze za rok 2019 - akce a návštěvníci akcí knihovny, které nepořádá knihovna

Deník veřejné knihovny

Deník knihovny na rok 2022 silný (pdf)
Deník knihovny na rok 2022 tenký (pdf)
Deník knihovny na rok 2021 silný (pdf)
Deník knihovny na rok 2021 tenký (pdf)
Deník knihovny na rok 2019 a 2020 silný (pdf)
Deník knihovny na rok 2019 a 2020 tenký (pdf)
Deník knihovny na rok 2017 a 2018 silný (pdf)
Deník knihovny na rok 2017 a 2018 tenký (pdf)