Ocenění knihoven v regionu Blansko JINAK

Celý rok 2020 plyne jinak, než obvykle roky plynou. Vybrané akce se uskutečnily, ale některých aktivit bylo nutné se vzdát, protože nebyl prostor je v rámci roku přesunout do vhodných termínů. Nebylo možné organizovat společné besedy ani další akce pro veřejnost. Nebylo možné uspořádat setkání knihovníků a těm nejlepším předat ocenění za jejich činnost v letošním roce. Bylo tedy nutné vše naplánovat JINAK. 
Díky spolupráci se starosty obcí oceněných knihoven jsme se mohli vydat v režimu přísného utajení přímo za knihovníky do „jejich“ knihoven. Nebylo by to možné, kdyby si zastupitelé práce svých knihovnic nevážili a neměli celkově kladný přístup k činnosti svých knihoven. Právě naopak - rádi se k našemu ocenění přidali a Knihovna Boskovice jako pověřená knihovna pro region Blansko mohla zrealizovat malá předvánoční překvapení. Oceněné paní knihovnice - Radka Banyaová (Městská knihovna Kunštát), MVDr. Jana Dvořáková (Obecní knihovna Lubě) a Mgr. Jana Trubáková (Obecní knihovna Obora) - do poslední chvíle netušily, co je dne 15. prosince 2020 čeká... 

Číst dál