CENÍK

 

ROČNÍ REGTISTRAČNÍ POPLATEK

Čtenáři starší 15 let na dobu 12 měsíců                                                                                         200,- 
Čtenáři mladší 15 let, studenti, důchodci, nezaměstnaní, MD, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P    100,- 

UPOMÍNKY

1. upomínka                                                                                                                                     20,- 
2. upomínka                                                                                                                                    40,- 
3. upomínka                                                                                                                                    80,- 
4. upomínka (doporučený dopis)                                                                                                  200,- 

VÝPŮJČNÍ POPLATKY
Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma

MVS                                                                                              70,- Kč / 1 knihovní jednotka           

Poplatek za MVS ze zahraničí je vypočítán při každém požadavku jednotlivě.

NÁHRADY ŠKODY A ZTRÁT

Poškození knihovní jednotky                                                                                            20 - 50,-       
Náhrada knihovní jednotky                                                     cena + manipulační poplatek 50,-          
Ztráta členského průkazu                                                                                                          10,-       

 

KOPÍROVÁNÍ A TISK     

                                                                                                    jednostranný             oboustranný      
A4 černobíle                                                                                                3,-                             5,-    
A3 černobíle                                                                                                4,-                             6,-    
A4 barevně                                                                              15,- / foto 25,-                               5,-    
A3 barevně                                                                                                 25,-                           50,-    
Skenování                                                                                                  10,-                                     

 

DALŠÍ SLUŽBY

Laminování A4                                                                                                                               20,- 
Kroužková vazba do 25 listů                                                                                                          25,- 
Kroužková vazba 26 - 50 listů                                                                                                        35,- 
Kroužková vazba 51 a více listů                                                                                                     40,- 

 

Internet a výpočetní technika jsou poskytovány zdarma.
Čtenáři na dospělém oddělení mají na internetu k dispozici 60 minut, na dětském 30.
Tato příloha knihovního řádu Knihovny Boskovice nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2022.