Mladkov

Fond knihovny je zpracován v automatizovaném knihovnickém systému Clavius REKS. On-line katalog knih je přístupný na webu. V knihovně jsou k dispozici i nové tituly knih z výměnného fondu Regionálního oddělení Knihovny Boskovice. Ve výpůjční době knihovny je zdarma přístup na internet.

Výpůjční doba: neděle 15 – 17 hodin
Knihovnice: Petra Dvořáková
 

Hrádkov

Knihovna je od ledna 2021 uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy. Předpokládaná doba uzavření knihovny je 1 rok. O obnovení provozu budete včas informováni.

Knihovna je umístěna zhruba ve středu obce přímo u hlavní silnice. V knihovně jsou k dispozici pravidelně i nové tituly knih z výměnného fondu Regionálního oddělení Knihovny Boskovice.

Výpůjční doba: pondělí 16.00 – 18.00 hodin
Knihovnice: Kristýna Kovářová
Knihovna Hrádkov je na Facebooku.