Knihovna Modračka

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Ludíkov
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Ludíkov
WWW zřizovatele:  https://www.ludikov.cz
Adresa:  680 01 Ludíkov 57
Telefon:  606 550 262 – starosta
E-mail:  knihovnamodracka@gmail.com
Vedoucí:  Luděk Šindelka
Registrační číslo na MK ČR:  6483
WWW stránky:  http://modracka.knihovna.cz
Bezbariérový přístup:  NE