Obecní knihovna v Nýrově

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Nýrov
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Nýrov
WWW zřizovatele:  http://www.nyrov.cz
Adresa:  679 72 Nýrov 56
Vedoucí:  Věra Svobodová
Registrační číslo na MK ČR:  6338
WWW stránky:  http://www.nyrov.cz/stranky/knihovna
Facebook