Knihovna v Lysicích

Typ:  Profesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Lysice
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Městys Lysice
WWW zřizovatele:  https://www.lysice.cz
Adresa: Halasova 224, 679 71 Lysice
Telefon: 516 472 166
E-mail: knihovna@mestys.lysice.cz
Vedoucí: Miroslava Libichová
Registrační číslo na MK ČR: 1945
WWW stránky: http://www.lysicka.knihovna.cz