Knihovna v Lysicích

Typ:  Profesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Lysice
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Městys Lysice
WWW zřizovatele:  https://www.lysice.cz
Adresa:  Halasova 224, 679 71 Lysice
Telefon:  516 472 166
E-mail:  knihovna@mestys.lysice.cz
Vedoucí:  Miroslava Libichová
Registrační číslo na MK ČR:  1945
WWW stránky:  http://www.lysicka.knihovna.cz
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog