Městská knihovna Rájec-Jestřebí

Typ:  Profesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Rájec-Jestřebí
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Město Rájec-Jestřebí
WWW zřizovatele:  https://www.rajecjestrebi.cz
Adresa:  Komenského 620, 679 02 Rájec-Jestřebí
Telefon:  515 557 630, 737 328 976
E-mail:  knihovna@rajecjestrebi.cz
Vedoucí:  Pavla Šamonilová
Registrační číslo na MK ČR:  1200
WWW stránky:  https://www.rajecjestrebi.knihovna.cz
Pobočky:  Holešín