Městská knihovna v Kunštátě

Typ:  Profesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Kunštát
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Město Kunštát
WWW zřizovatele:  https://www.kunstat-mesto.cz
Adresa:  nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát
Telefon:  515 534 312
E-mail:  knihovna@kunstat-mesto.cz
Vedoucí:  Radka Banyaová
Registrační číslo na MK ČR:  280
WWW stránky:  http://www.knihovnakunstat.cz
Pobočky:  Hluboké u Kunštátu (pobočka zrušena v roce 2019)
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog