Městská knihovna Velké Opatovice

Typ:  Profesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Velké Opatovice
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Město Velké Opatovice
WWW zřizovatele:  https://www.velkeopatovice.cz
Adresa:  Dlouhá 429, 679 63 Velké Opatovice
Telefon:  516 477 891
E-mail:  knihovna@velkeopatovice.cz
Vedoucí:  Olga Nárožná
Registrační číslo na MK ČR:  1879
WWW stránky:  https://www.velkeopatovice.cz/kultura/knihovna
Facebook:  www.facebook.com/knihovnavelkeopatovice
Bezbariérový přístup:  NE
Pobočky:  Bezděčí, Brťov, Svárov, Velká Roudka

On-line katalog