Městské kulturní středisko Letovice – Knihovna

Typ:  Profesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice
Obec:  Letovice
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Město Letovice
WWW zřizovatele:  https://www.letovice.net
Adresa:  Tyršova 2, 679 61 Letovice
Telefon:  516 474 225, 775 568 304
E-mail:  knihovna@mks-letovice.cz
Vedoucí:  Romana Hoderová
Registrační číslo na MK ČR:  3677
WWW stránky:  https://www.mks-letovice.cz/knihovna
Facebook
Bezbariérový přístup:  NE
Pobočky:  Dolní Smržov, Chlum, Jasinov, Kladoruby, Kochov, Meziříčko, Novičí, Podolí, Třebětín, Zábludov, Zboněk

On-line katalog