Místní knihovna Němčice

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Němčice
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Němčice
WWW zřizovatele:  http://www.nemcice.eu
Adresa:  679 51 Němčice 151
Telefon:  516 468 325
E-mail:  knihovna@nemcice.eu
Vedoucí:  Mgr. Petra Veselá, DiS.
Registrační číslo na MK ČR:  6194
WWW stránky:  http://nemcicka.knihovna.cz
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog