Místní knihovna Šebrov

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Šebrov
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Šebrov-Kateřina
WWW zřizovatele:  https://www.sebrov-katerina.cz
Adresa:  Šebrov 64, 679 22 Lipůvka
Telefon:  516 431 721
E-mail:  knihovna.sebrov@seznam.cz
Vedoucí:  Mgr. Dana Dražková
Registrační číslo na MK ČR:  5829
WWW stránky:  http://sebrov.knihovna.cz
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog