Místní knihovna Kateřina

Typ:  Neprofesionální knihovna
Pověřená knihovna:  Městská knihovna Boskovice​
Obec:  Svatá Kateřina
Okres:  Blansko
Zřizovatel:  Obec Šebrov-Kateřina
WWW zřizovatele:  https://www.sebrov-katerina.cz
Adresa:  Sv. Kateřina 10, Šebrov-Kateřina, 678 01 Blansko
Telefon:  516 431 721 – obec
E-mail:  obec@sebrov-katerina.cz
Vedoucí:  Ludmila Ševčíková
Registrační číslo na MK ČR:  5830
WWW stránky:  https://www.sebrov-katerina.cz/obec-a-urad/obec/organizace-a-spolky/knih...
Bezbariérový přístup:  NE

On-line katalog